Inzichtgevende theaterdialoog

  • Zijn er nieuwe ontwikkelingen in jullie organisatie, waardoor er keuze’s gemaakt moeten  worden voor de toekomst?
  • Willen jullie je visie ontwikkelen, of je visie vertalen in beleid, maar spelen er nog dilemma’s waarover gesproken moet worden?
  • Is het belangrijk dat er meerdere perspectieven gehoord worden op kwesties die spelen
  • Willen jullie hierover graag een gesprek met diepgang, maar ook met luchtigheid?

Dan is theaterdialoog de interactieve theatervorm die je zoekt!

Terugspeeltheater en training met Maaike Ament

Wat is theaterdialoog

Wat is theaterdialoog?

Theaterdialoog zou je ook vooruitspeeltheater kunnen noemen: we spelen de ideeën uit van het publiek over verschillende situaties. Het is een vorm van interactief theater die ruimte geeft aan dialoog en reflectie. Oude denkgewoonten en vaste ideeën worden doorbroken.

Hoe werkt het?

Onder leiding van een gespreksleider en twee acteurs, wordt een creatieve arena geboden waar mensen kunnen samenkomen om met elkaar na te denken over de toekomst. Het theater verbeeldt de gedachten van het publiek. De mensen in de zaal kunnen op de scène’s en op elkaar reageren, en zo samen de toekomst vormgeven of verkennen. Wij dragen geen oplossingen aan, maar experimenteren met de gedachten van het publiek. Al discussiërend en kijkend ontdekt het publiek wat het vindt, waar overeenstemming ligt en waar nog verder over mag worden doorgepraat.

Resultaat

Het theater zorgt ervoor dat mensen afstappen van stokpaardjes en abstracte woorden of algemeenheden. De scène’s creëren een focus voor het gesprek en maken concreet zichtbaar wat mogelijke consequenties zouden kunnen zijn voor keuzes die gemaakt worden. Mensen raken geïnspireerd en denken meer out-of-the-box. Het theaterdialoog (of: theaterdebat) is ontwikkeld door Dr. Frank Kupper, wetenschapsfilosoof aan de VU. Wij werken sinds 2009 samen in theaterdialogen.

Hier een kort fragment uit een theaterdialoog