Moreel Beraad

Ga met je team in moreel beraad over ethische dilemma’s op de werkvloer, en onderzoek wat voor jullie goede zorg is. Als gespreksleider begeleid ik jullie in een veilig en gestructureerd gesprek.

Hoe draagt moreel beraad bij aan goede zorg:

In het werken met mensen, word je regelmatig geconfronteerd met de vraag: wat is hier het juiste, of het goede om te doen? In de complexe zorgpraktijk spelen verschillende belangen, waarden en verantwoordelijkheden. 

Het kan veel stress opleveren om keuze’s te maken bij ethische vraagstukken. Waar baseer je je keuze’s en handelen op? Wat zijn jouw drijfveren?

Aan de hand van een concrete praktijksituatie, voeren jullie een
gestructureerde dialoog waarin iedereen zich verdiept in verschillende
perspectieven uit de casus.

Een moreel beraad is geen discussie: je gaat elkaar niet overtuigen van je eigen gelijk, je gaat vanuit nieuwsgierigheid elkaar bevragen, waarbij je je oordeel uitstelt.

Uiteindelijk helpt het moreel beraad jullie om te komen tot gedeelde uitgangspunten


Wat levert een moreel beraad jouw team op:

Een moreel beraad zorgt voor professionele ontwikkeling op zowel kwaliteit van zorg, als samenwerking.

Een greep uit wat je ermee bereikt:

  • meer helderheid over de casus: je kunt beter doordachte en onderbouwde keuze’s maken
  • een open gesprek met het team en daarmee meer onderling begrip
  • je ontwikkelt als team een professionele dialooghouding en -vaardigheden
  • je gaat flexibeler en creatiever denken
  • je krijgt een scherper beeld van dat wat echt van belang is in het werk: jullie waarden en visie
  • hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg die jullie leveren
moreel beraad en communicatie training

Hoe werkt een moreel beraad

Een moreel beraad duurt ca 1,5 uur. Vooraf bepalen we welke casus we gaan bespreken en wie deze inbrengt. Dit is een casus waar je echt van wakker ligt en het goede antwoord nog niet op weet.

Tijdens het moreel beraad begeleid ik als gespreksleider jullie proces.

Hierbij maak ik gebruik van de Dilemma methode of de Socratische Dialoog. Dit zijn twee veelgebruikte methodes om een moreel beraad te voeren.

Een Socratisch Dialoog werkt bezinnend en bewustmakend, je blikt gezamenlijk terug op een situatie.

De Dilemmamethode werkt meer oplossingsgericht, en past bij cases waar nog geen beslissing in is genomen.

Mijn taak als gespreksleider is het proces zodanig te begeleiden, dat iedereen wordt aangespoord om mee te denken, mee te praten, en haar oordeel uit te stellen. De casus die we bespreken wordt gebruikt voor een gezamenlijk onderzoek; tijdens het gesprek wordt iedereen casusdrager.

 

Welke thema’s worden besproken in een moreel beraad:

Thema’s die vaak terugkomen in een moreel beraad gaan over:

  • ingrijpende beslissingen, zoals levenseinde of vrijheidsbeperking
  • alledaagse zorg, zoals samenwerken met familie
  • omgang met collega’s, zoals grensoverschrijdend gedrag
  • geld, zoals het stoppen of voortzetten van verlieslijdende activiteiten

 

Wil je meer weten over hoe ik jullie begeleid bij een moreel beraad en wat het je oplevert? 

Ik praat graag met je verder!

 
 
Reactie van deelnemers aan een moreel beraad: