Ethische dilemma’s in de zorg komen veel voor in de dagelijkse praktijk. Problematiek van cliënten wordt steeds complexer, en er is medisch steeds meer mogelijk, waardoor we te maken krijgen met keuzen over leven en dood, waarbij je je afvraagt wat het juiste is om te doen in deze situatie.

Mag je als hulpverlener ‘nee’ zeggen op een hulpvraag die tegen je gevoel ingaat? Je cliënte wil graag hulp bij een IVF traject. Jij hebt grote twijfels of zij in haar omstandigheden, en met haar geestelijke vermogens, een kind veilig kan laten opgroeien. Maar wie ben jij om over andermans leven te beslissen? Waar liggen de grenzen van jouw verantwoordelijkheid, en die van jouw cliënt? In een moreel beraad gingen collega’s hier over met elkaar in gesprek.

Het kan heel spannend, zelfs eng zijn, om je hierover uit te spreken. Misschien denken je collega’s wel heel anders over jouw dilemma. Toch is dit heel belangrijk om te doen. Door hardop uit te spreken waar je twijfels liggen, maak je ze bespreekbaar. Hierdoor zet je ook je collega’s aan het denken, ontdekken jullie wat voor jullie belangrijk is, en gaan jullie bewuster en daarmee professioneler handelen, op basis van goed doordachte afwegingen.

Als onafhankelijke en neutrale gespreksleider help ik jullie graag om te ontdekken wat voor júllie belangrijk is. In het moreel beraad voeren we een gestructureerde dialoog, een denkonderzoek, waarin je leert je oordeel uit te stellen en je in verschillende perspectieven te verplaatsen, om uiteindelijk tot een goed onderbouwde beslissing te kunnen komen.

En terwijl je je samen verdiept in ethische dilemma’s in de zorg, ontwikkel je ook je gespreksvaardigheden; je leert scherp luisteren en goede vragen stellen. Het contact tussen jou en je collega’s verdiept zich wat de samenwerking nog fijner maakt. Zo is moreel beraad over ethische dilemma’s in de zorg ook een vorm van teambuilding.

Lees hier meer over op de pagina Moreel Beraad.https://maaikeament.nl/moreel-beraad