Ethische dilemma’s in de zorg

moreel beraad

Ethische dilemma’s in de zorg komen veel voor en moreel beraad helpt om helderheid te krijgen zodat je goed onderbouwde beslissingen kunt nemen. Ook oefen je om je uit te spreken en scherper te luisteren en vragen te stellen.